LAAT JE BOOM DOOR ONS INSPECTEREN (VTA-COntrole)

Krijg direct antwoord op je vraag over bomen door gebruik te maken van onze boomspecialist in de persoon van Kees van Laar. Kees plant, snoeit en inspecteert dagelijks bomen en voorziet jou graag van gericht advies. Hieronder vertellen we je meer over je rechten en plichten als boomeigenaar. Mocht er nog iets onduidelijk zijn dan kun je natuurijk altijd even contact met ons opnemen via 055 3232506

WAAROM MOET JE EEN BOOM altijd LATEN controleren?

Wanneer er een boom in jouw tuin staat ben je daar verantwoordelijk voor. Ook als je deze niet zelf hebt aangeplant. Met de aankoop van de grond en het huis wordt je automatisch ook eigenaar van de bomen die op de kavel staan.

Als boomeigenaar dien je te zorgen voor gezonde en veilige bomen. De zogenoemde zorgplicht. Dit houdt in dat je de bomen goed in de gaten moet houden en op tijd van een snoeibeurt moet voorzien. Hiermee hoop je te voorkomen dat er geen mensen gewond raken door jouw boom.

Voldoe aan je zorgplicht met een VTA controle

Met een boomveiligheidscontrole, ook wel VTA (Visual Tree Assessment) genoemd, voldoe je aan je zorgplicht. Hierbij wordt door een gecertifieerd persoon jouw boom voorzien van een visuele controle. Met zijn kennis en ervaring kan hij beoordelen of de boom gezond is en geen gevaar oplevert. Mocht er onverhoopt toch wat met deze boom gebeuren dan kan middels het VTA certificaat aangetoond worden dat jij als boomeigenaar er alles aan hebt gedaan om risico's te vermijden.

Wat kun je van een VTA controle verwachten

Tijdens een VTA-controle wordt de boom beoordeeld op een aantal visuele punten waarna de boom wordt ondergebracht in één van de volgende drie classificaties: Groen (gezonde boom), Oranje (attentieboom) of Rood (risicoboom).

- Groen: de boom is gezond en behoeft geen verdere aandacht. Een hercontrole binnen vijf jaar volstaat.

- Oranje: de boom verdient attentie door zijn leeftijd, scheefstand of andere afwijkende gegevens. De geconstateerde afwijkingen leveren tot dusver geen gevaar op maar kunnen binnen afzienbare tijd wel zorgelijk worden. Het is daarom raadzaam deze bomen binnen twee jaar weer te laten beoordelen.

- Rood: de boom vormt een risico. Een ingreep is nodig om dit risico weg te nemen. Dit kan beteken dat een grote dode tak moet worden verwijderd of dat de boom in zijn geheel gekapt dient te worden. Na het uitvoeren van de ingreep kan het zijn dat de boom door kap komt te vervallen of door snoei weer wordt ondergebracht onder groen of oranje.

Wat kost een VTA controle?

De prijs voor een VTA controle hangt nauw samen met het aantal bomen dat gekeurd dient te worden. Hoe meer bomen er op de kavel gekeurd moeten worden hoe lager de prijs per boom uitvalt. Dit heeft alles te maken met de reistijd en het opzetten van het rapport. Je begint daarom met €225 euro voor een enkele boom en telt daar vervolgens €35 euro per boom bij op. Vanaf 15 bomen brengen we graag een offerte op maat uit.

De VTA controle kun je hieronder gemakkelijk aanvragen middels het contactformulier. Geef hierbij aan om hoeveel bomen het gaat en waar de bomen gekeurd dienen te worden. Mocht ter plekke blijken dat een mondeling advies volstaat dan brengen we alleen het boomadvies a €85 in rekening.

WAT GEBEURT er na de VTA-controle?

Wanneer je bomen nog nooit zijn gekeurd is de kans groot dat er met de VTA-controle een aantal bomen wordt aangemerkt als risicoboom. Dit betekent dat er werk aan de winkel is. Hierbij kun je denken aan het snoeien, kappen en of herplanten van bomen. Met alle drie deze facetten helpen we je graag op weg maar je bent natuurlijk ook vrij om een offerte bij een ander bedrijf op te vragen voor deze aanvullende werkzaamheden. Houd in ieder geval rekening met het volgende bij het in gang zetten van de aanvullende werkzaamheden:

- Snoeien: Je mag een boom altijd snoeien maar wanneer je meer dan 20% van de boom gaat snoeien dien je ook hiervoor een kapvergunning aan te vragen.

- Kappen: Wanneer je een boom gaat kappen dien je hiervoor een kapvergunning aan te vragen. Zorg ervoor dat je de VTA-controle toevoegt bij de aanvraag zodat de gemeente over de juiste data beschikt. Dit vergemakkelijkt de aanvraag.

- Herplanten: Hou er bij het herplanten rekening mee dat je niet altijd een boom op dezelfde plek terug kan zetten. Er kunnen namelijk schimmels in de grond zijn achtergebleven die de nieuwe aanplant opnieuw kunnen infecteren.