Aanleg 10 nieuwe parkeerplaatsen Ecofactorij Apeldoorn

Voor onze opdrachtgever hebben we in de afgelopen week voorbereidend grondwerk gedaan voor de uitbreiding van 10 parkeerplaatsen.

4 parkeerplaatsen zijn net zoals de rest verhard met betonklinkers de andere 6 van grastegels om de groene uitstraling te behouden.

Ook is de wadi verplaatst en vergroot.Met een wadi wordt in Nederland een bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met regenwater.

Deze wadi doet dienst als wateropslag plaats van het water wat van de parkeerplaatsen komt. Zo wordt het water niet via het riool afgevoerd maar wordt lokaal opgeslagen en sijpelt langzaam weg naar de onderliggend grondlagen.

Vanwege de uitbreiding van de parkeerplaatsen is een gedeelte van de aanwezige Meidoorn (Crataegus monogyna) hagen verplaatst.Met de minikraan is er een geul gegraven en is er bodemverbetering toegepast door het gebruik van compost.In deze geul zijn de Meidoorn struiken herplant.Ook duurzaam gebruik van plantgoed!